Zoals iedere (startende) leerling krijg je vroeg of laat te maken met een stuk muziektheorie. De theorie kan een belangrijk deel van je les innemen, waardoor er vaak minder tijd overblijft om te spelen.

Onze pianodocente, Sandra Zovko, heeft het plan opgevat om in een korte cursus de eerste en meest belangrijke ritmische onderdelen van de muziektheorie te behandelen, zodat er voor de wekelijkse les meer tijd overblijft om bezig te zijn met het instrument.

– Ritme begrijpen, lezen en spelen-

Muziek wordt beschreven door zowel de hoogte van een toon als de lengte ervan. Het kennen van de lengte van de noten en het kunnen “lezen” (tellen) ervan zijn dus essentieel voor het spelen/zingen van muziek. 

De workshop “Ritme in muziek” is geschikt voor iedereen die haar/zijn ritmekennis en ritmegevoel wil bijspijkeren en vergroten. Begrippen als maat, maatsoort, lengte van de noten en rust, ritme elementen (punt naast de noot, corona, ligatuur etc.), klappen, tellen en ritmetaal komen allemaal aan bod.

We zullen veel voorbeelden zien langskomen, samen ritme analyses doen van een aantal muziekstukken die je al speelt, en er zullen een aantal ritme oefeningen gedaan worden zodat je zelfstandig van blad kan lezen.

We hebben twee data in de planning staan waarop je deze cursus kunt volgen: zaterdag 17 maart of zaterdag 7 april. Beide cursussen starten om 12.30 uur. 

We werken in een overzichtelijke groep van zo’n 6/7 cursisten, zodat er voor iedereen aandacht en tijd genoeg is.

De kosten voor deze workshop bedragen € 23,-